EMAÚS PROIEKTUA

Athletic Club Fundazioak lankidetzan dihardu Emaús Gizarte Fundazioa Taldeak Gamiz eta Derio herrietan dituen egoitzekin, astean bi entrenamendu eginez.

ERLAZIONATUTAKO ODS-ak

       

                Emaús Gizarte Fundazioa Taldea izaera sozialeko erakunde bat da, laikoa eta irabazi-asmorik gabekoa; EMMAÜS INTERNATIONAL mugimenduaren parte da. Erakundearen helburua da prozesu eraldatzaileak –banakakoak nahiz kolektiboak– sustatzea eta laguntzea gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-esparruetan. Horretarako, Emaúsek gizarteratze- eta laneratze-programak garatzen ditu, jasangarritasunari buruzko sentsibilizazio- eta hezkuntza-proiektuak eta garapenarekiko lankidetzakoak, eta ekonomia solidarioko enpresak. Lehentasuna da bazterketa-egoeran edo bazterketa-arrisku larrian dauden pertsonen bizi-baldintzak hobetzea eta pertsona horiek ahalduntzea.

     

                 Zehazki, Emaúsek egoitza-zentro bat du Gamizen eta eguneko zentro bat Derion, eta bertan gizarte-bazterketako egoera larrian dauden pertsonei laguntzeko programa integrala garatzen da. Kirol anitzeko entrenamenduak, Fundazioko teknikariek zuzentzen dituztenak, Emaúsek sustatutako ekimen eraldatzaileen parte dira. 

 

Previous slide
Next slide

ERLAZIONATUTAKO ODS-ak

 • Haur eta gazteen gizarteratzea sustatzen du.
 • Pobreziaren-ziklotik ihes egiteko gaitasunak eskaintzen ditu.
 • Etorkizunean gizarteratzea eta laneratzea ahalbidetzeko gaitasun sozial, pertsonal eta hezigarriak eskaintzen dizkie parte-hartzaileei.
 • Gorputz-jarduera eta ohitura osasungarriak sustatzen ditu.
 • Gaixotasunak eta osasunerako kaltegarriak diren jokabideak saihesten ditu.
 • Pertsonen arteko harremanak hobetzen ditu.
 • Autoestimua, norberaren gaineko konfiantza, ahalduntzea eta independentzia handitzen ditu.
 • Oreka emozionala, kontzentrazioa, frustrazioaren kudeaketa eta ardurak hartzeko gaitasuna hobetzen ditu.
 • Hobetzeko grina, motibazioa eta erresilientzia sustatzen ditu.
 • Balio hezigarriak transmititzen ditu, hala nola errespetua, lankidetza, elkartasuna, tolerantzia, berdintasuna, erantzukizuna, konpromisoa, etab.
 • Kalitatezko hezkuntza-aukerak eskaintzen ditu.
 • Eskola-absentismoa saihesten du, eta errendimendu akademikoa hobetzen.
 • Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonek enplegura iristeko, lan duina lortzeko eta ekintzaile izateko beharrezkoak diren gaitasunak (prestakuntza, gaitasun tekniko eta profesionalak) edukitzea errazten du.
 • Arlo pertsonalean garatzeko, gizarteratzeko eta enplegu produktiboa lortzeko beharrezkoa den baldintza-berdintasuna bermatzen du.
 • Kirolean eta aisialdian berdintasunez parte hartzeko eskubidea bermatzen du.
 • Jendartea osatzen duten talde guztien parte-hartzea sustatzen du.
 • Haur eta gazteen kontrako indarkeriaren eta diskriminazioaren aurka borrokatzen da.
 • Gizarteratzea, berdintasuna, tolerantzia eta talde-lana sustatzen ditu.
 • Aukerak eta tresnak eskaintzen dizkie gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonei.
 • Berdintasunezko gizarteratzea lortzeko beharraren gainean kontzientziatzen du, baita jendarte baketsu eta bidezkoak eraikitzearen garrantziaren gainean ere.

BESTE PROIEKTU BATZUK