GIZAKIA

Gordexolako Gizakia zentroko pazienteek Fundazioaren laguntza jasotzen dute, adikzioak dituzten pertsonei bideratutako egoitza-prozesuan. Halaber, Deustuko Eguneko Zentroak eta Gizarteratzen Laguntzeko Zentroak ere parte hartzen dute proiektu honetan.

ERLAZIONAtUTAKO GIH

Gizakia Fundazioa irabaz asmorik gabeko erakundea da, gizarte-intereseko aitorpena jaso du, eta bizitzan egiazko arazoak dituzten pertsonak ditu ardatz; pertsona horien gizarteratzea sustatzen du esku-hartze integralaren eta kalitatezkoaren bidez. Athletic Club Fundazioak Gizakiarekin lan egiten du esku-hartze integral eta kalitatezko honetan, erabiltzaileen berreskuratze eta gizarteratze prozesurako oso onuragarriak diren kirol entrenamendu saioen bidez.

 

 
 

80ko hamarkadan, heroinaren kontsumoa bete-betean zegoela, hiru lurralde historikoetako gotzainak toxikomanoen errehabilitaziorako programa bat sustatzen hasi ziren, Erroman emaitza onak izaten ari zen Progetto Uomo metodologian oinarrituta. Horrela, 1985ean hasi zen Gizakia Fundazioaren lana. Komunitate terapeutiko horren helburua da pertsona horiek adikzioekin erlazionatutako arazoak gainditzea, ahaleginaren, talde-lanaren eta laguntza profesionalaren bidez.

Gaur egun Gizakia Fundazioak 16 prozesu desberdin baino gehiago eskaintzen ditu hainbat arlotan. Beharrizanen arabera konbinatu daitezke, erantzun osoagoa emateko.

Fundazioko teknikariek zuzendutako asteroko entrenamenduen bidez kirol-jarduerak sustatzen dira elkarrekiko laguntzaren giro horretan, eta esperientzia horrek zentroko terapian lagungarri diren ohitura eta balioak txertatzen ditu. Lana bi multzotan banatzen da: Futbola eta multikirola.

Ez dira soilik kirola praktikatzeak dakartzan berezko onurak (sindrome metabolikoaren aurka egitea, ohitura osasungarriak hartzea eta sasoian egotea). Taldean kirola egitea ona da bakardade egoera arintzeko eta harreman afektiboak garatzeko.

ERLAZIONATUTAKO GIH

 • Gorputz-jarduera eta ohitura osasungarriak sustatzen ditu.
 • Gaixotasunak eta osasunerako kaltegarriak diren jokabideak saihesten ditu.
 • Pertsonen arteko harremanak hobetzen ditu.
 • Autoestimua, norberaren gaineko konfiantza, ahalduntzea eta independentzia handitzen ditu.
 • Oreka emozionala, kontzentrazioa, frustrazioaren kudeaketa eta ardurak hartzeko gaitasuna hobetzen ditu.
 • Hobetzeko grina, motibazioa eta erresilientzia sustatzen ditu.
 • Arlo pertsonalean garatzeko, gizarteratzeko eta enplegu produktiboa lortzeko beharrezkoa den baldintza-berdintasuna bermatzen du.
 • Kirolean eta aisialdian berdintasunez parte hartzeko eskubidea bermatzen du.
 • Jendartea osatzen duten talde guztien parte-hartzea sustatzen du.
 • Kirol-jarduera eta -txapelketetan parte hartzeko aukera ematen die gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonei.
 • Garapen soziala sustatzen du, eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonen inguruan dauden pertzepzio eta estigmak hobetzen ditu.
 • Haien egoera ikusgai bilakatzen du eta haren gainean sentsibilizatzen du jendartea, diskriminazioa murrizte aldera.

BESTE PROIEKTU BATZUK