SORTARAZI

Sortarazi elkartea 1991n sortu zen, gizarte-bazterkeria arriskuan dauden gizon eta emakumeen garapen osoa sustatu eta horretan laguntzeko

ERLAZIONATUTAKO ODS-ak

Algortako Itxasbegi zentroan, Sortarazi elkarteak honako zerbitzuak garatzen ditu: Gaueko Harrerako Argitzean zerbitzua, Eguneko Arreta eta Egonaldiko Antxeta zerbitzua, eta Gizarteratze Beharrei Arreta emateko Uribenea programa. Guztiak daude gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan daude pertsonei zuzenduta. Argitzean zerbitzuak atsedena hartu eta gaua pasatzeko lekua eskaintzen du, eta oinarrizko higiene eta elikadura beharrizanei ere erantzuten die. Antxeta zerbitzuak eguneko arreta eta egoteko lekua eskaintzen ditu, eta bide-laguntza eta arreta emozional profesionalizatua ematen ditu. Azkenik, Uribenea bigarren mailako zerbitzua da. Balio anitzeko zerbitzu tekniko eta osagarriak ematen ditu gizarteratze-prozesuan aurrera egiteko. Pertsona horiek beren ohiko eremutik ez ateratzen saiatzen dira eta gizarteratze-ibilbidean laguntza indibidualizatua ematen zaie. Helburu nagusia autonomia maila ahalik eta handiena lortzea da, hori baita prozesu hau ondo burutzeko funtsa.

Fundazioko teknikariek zuzendutako asteroko entrenamenduen bidez kirol-jarduerak sustatzen dira elkarrekiko laguntzaren giro horretan, eta esperientzia horrek zentroko terapian lagungarri diren ohitura eta balioak txertatzen ditu.

ERLAZIONATUTAKO ODS-AK

 • Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan edo pobrezia kroniko egoeran dauden pertsonen gizarteratzea sustatzen du.
 • Pobreziaren-ziklotik ihes egiteko gaitasunak eskaintzen ditu.
 • Etorkizunean gizarteratzea eta laneratzea ahalbidetzeko gaitasun sozial, pertsonal eta hezigarriak eskaintzen dizkie parte-hartzaileei.
 • Elikadurari dagokionez behar-beharrezkoak diren ondasunak eskaintzen ditu.
 • Erabiltzaileek bizitza betea izateko aukerak eskaintzen ditu.
 • Gorputz-jarduera eta ohitura osasungarriak zein higienea sustatzen ditu.
 • Gaixotasunak eta osasunerako kaltegarriak diren jokabideak saihesten ditu.
 • Pertsonen arteko harremanak hobetzen ditu.
 • Autoestimua, norberaren gaineko konfiantza, ahalduntzea eta independentzia handitzen ditu.
 • Oreka emozionala, kontzentrazioa, frustrazioaren kudeaketa eta ardurak hartzeko gaitasuna hobetzen ditu.
 • Hobetzeko grina, motibazioa eta erresilientzia sustatzen ditu.
 • Lan-merkatuan dauden eskakizunei egokitzeko gaitasunak ematen dizkie erabiltzaileei.
 • Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonek enplegura iristeko, lan duina lortzeko eta ekintzaile izateko beharrezkoak diren gaitasunak (prestakuntza, gaitasun tekniko eta profesionalak) edukitzea errazten du.
 • Arlo pertsonalean garatzeko, gizarteratzeko eta enplegu produktiboa lortzeko beharrezkoa den baldintza-berdintasuna bermatzen du.
 • Kirolean eta aisialdian berdintasunez parte hartzeko eskubidea bermatzen du.
 • Jendartea osatzen duten talde guztien parte-hartzea sustatzen du.
 • Kirol-jarduera eta -txapelketetan parte hartzeko aukera ematen die gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonei.
 • Garapen soziala sustatzen du, eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonen inguruan dauden pertzepzio eta estigmak hobetzen ditu.
 • Haien egoera ikusgai bilakatzen du eta haren gainean sentsibilizatzen du jendartea, diskriminazioa murrizte aldera.
 • Gizarteratzea, berdintasuna, tolerantzia eta talde-lana sustatzen ditu.
 • Aukerak eta tresnak eskaintzen dizkie gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonei.
 • Berdintasunezko gizarteratzea lortzeko beharraren gainean kontzientziatzen du, baita jendarte baketsu eta bidezkoak eraikitzearen garrantziaren gainean ere.

BESTE PROIEKTU BATZUK