BIZGARRI

Bizgarri elkarteak Bizkaiko Foru Aldundiko Haurtzaro Zerbitzutik deribatutako haur eta nerabe babesgabeentzako zerbitzuak ematen ditu

ERLAZIONATUTAKO GIH

Bizgarri elkartearen helburua familia barruan babesgabetasun egoeran dauden adingabeen ongizatea bermatzea da, izan ere haur batzuk bakarrik, utzita, babesik gabe edo indarkeriaren mehatxupean dauden beren etxean edo harreman-sarearen barruan. Bizgarri Elkartea 1992an sortu zen adingabeen babesgabetasunaren aurka egiteko eta gaitasun pertsonalak eta familiaren rola sendotzeko. Elkarteak prebentzio, heziketa, laguntza eta errehabilitazio ekimenak garatzen ditu, adingabe horiek bizi-egoera normalizatu batean beren nortasuna erabat garatu ahal izateko.

 

Athletic Club Fundazioak Bizgarri elkartearekin batera lan egiten du Bakarrik heldutako Adingabe Atzerritarren proiektuan. Urduñan eta Urdulizen burutzen da. Zentro bietan egiten diren asteroko entrenamendu-saioen bidez, elkartearen helburuak lortzen laguntzen dugu, izan ere, erabiltzaileek trebetasun sozialak, baliabide linguistikoak, higiene ohiturak eta konpromisoak barneratzen dituzte. Hori guztia lagungarria da gizarteratze-prozesuan. Fundazioko teknikariek Urduñako futbol-zelaian burutzen dituzte entrenamendu-saioak, Fundazioak Udalarekin eta klubak bertako futbol taldearekin dituen hitzarmenen baitan. Urdulizko zentroko erabiltzaileek Lezaman egiten dituzte saioak, normalean.

ERLAZIONATUTAKO GIH

 • Lagunduta ez dauden adingabe atzerritarren gizarteratzea sustatzen du.
 • Pobreziaren-ziklotik ihes egiteko gaitasunak eskaintzen ditu.
 • Etorkizunean gizarteratzea eta laneratzea ahalbidetzeko gaitasun sozial, pertsonal eta hezigarriak eskaintzen dizkie parte-hartzaileei.
 • Elikadurari dagokionez behar-beharrezkoak diren ondasunak eskaintzen ditu.
 • Erabiltzaileek bizitza betea izateko aukerak eskaintzen ditu.
 • Gorputz-jarduera eta ohitura osasungarriak sustatzen ditu.
 • Gaixotasunak eta osasunerako kaltegarriak diren jokabideak saihesten ditu.
 • Pertsonen arteko harremanak hobetzen ditu.
 • Autoestimua, norberaren gaineko konfiantza, ahalduntzea eta independentzia handitzen ditu.
 • Oreka emozionala, kontzentrazioa, frustrazioaren kudeaketa eta ardurak hartzeko gaitasuna hobetzen ditu.
 • Hobetzeko grina, motibazioa eta erresilientzia sustatzen ditu.
 • Balio hezigarriak transmititzen ditu, hala nola errespetua, lankidetza, elkartasuna, tolerantzia, berdintasuna, erantzukizuna, konpromisoa, etab.
 • Kalitatezko hezkuntza-aukerak eskaintzen ditu, eta hizkuntza-tresnak hobetzen.
 • Eskola-absentismoa saihesten du, eta errendimendu akademikoa hobetzen.
 • Lan-merkatuan dauden eskakizunei egokitzeko gaitasunak ematen dizkie erabiltzaileei.
 • Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonek enplegura iristeko, lan duina lortzeko eta ekintzaile izateko beharrezkoak diren gaitasunak (prestakuntza, gaitasun tekniko eta profesionalak) edukitzea errazten du.
 • Arlo pertsonalean garatzeko, gizarteratzeko eta enplegu produktiboa lortzeko beharrezkoa den baldintza-berdintasuna bermatzen du.
 • Kirolean eta aisialdian berdintasunez parte hartzeko eskubidea bermatzen du.
 • Jendartea osatzen duten talde guztien parte-hartzea sustatzen du.
 • Haur eta gazteen kontrako indarkeriaren eta diskriminazioaren aurka borrokatzen da.
 • Gizarteratzea, berdintasuna, tolerantzia eta talde-lana sustatzen ditu.
 • Aukerak eta tresnak eskaintzen dizkie gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonei.
 • Berdintasunezko gizarteratzea lortzeko beharraren gainean kontzientziatzen du, baita jendarte baketsu eta bidezkoak eraikitzearen garrantziaren gainean ere.

BESTE PROIEKTU BATZUK